<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1571737753057138&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CTA คืออะไร ? อย่าล้าหลังคนอื่นด้วยการไม่รู้จัก CTA สิ่งสำคัญที่ทุกเว็บไซต์ต้องมี !

Posted by Naruemon on 26-Oct-2017 18:00:00

CTA คืออะไร ? 

อย่างแรกต้องอธิบายก่อนว่า CTA ย่อมาจาก Call-to-action

CTA คือ ทุกอย่างบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ไอคอน ลิ้งค์ แบนเนอร์ หรืออะไรก็ตาม ที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอะไรบางอย่างบนเว็บไซต์ จากผู้อ่าน

แต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นภาพกันอีก งั้นถ้าเป็นรูปนี้ล่ะคะ ?

Call-to-action

ปุ่มพวกนี้ หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมล่ะคะ

CTA ก็คือชื่อเรียกของปุ่มเหล่านี้นั่นเองค่ะ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากผู้อ่านต้องการ EBOOK นี้ ก็ต้องกด DOWNLOAD NOW! เพื่อจะทำการดาวน์โหลด EBOOK นี้ไป 

ปุ่ม DOWNLOAD NOW! ก็คือ CTA นั่นเอง

Call-to-action

CTA สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร ?

CTA คือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองจากผู้อ่านหรือผู้ใช้งาน ซึ่งหนึ่งในผู้อ่านเหล่านั้นอาจจะมีคนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราได้ในอนาคต (Lead) 

โดยขั้นตอนหลังจากที่กด CTA แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเว็บไซต์จะตั้งค่าไว้อย่างไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล เพื่อแลกกับการดาวน์โหลดอะไรสักอย่าง ก็จะทำให้เราได้จำนวน Lead มากขึ้น โดย Lead ที่ได้นั้น มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถ Convert มาเป็นลูกค้าของเรา

ถ้าหากเว็บไซต์ที่ไม่มี CTA เราก็จะได้เพียงแค่ยอดวิว หรือว่ายอดแชร์ แต่เราไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เลยว่า ผู้ที่เข้ามาอ่านนั้นคือใคร

CTA นั้นจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำเว็บไซต์ หรือ Blogs ซึ่งถ้าหากใครที่กำลังจะเริ่มทำเว็บไซต์แล้วนั้นควรจะตระหนักถึงความสำคัญของ CTA และศึกษาทำความเข้าใจให้มาก ก่อนจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองค่ะ

call-to-action

 

Topics: Inbound Marketing, Digital Marketing, Content Marketing, CTA

content marketing service
content marketing service

Subscribe to Email Updates

Recent Posts